Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Cần phân phối bê tông CPB

Chuyên mua bán , cho thuê ,lắp dựng, bảo trì, sửa chữa cần phân phối Bê tông CPB cho các công trình xây dựng. Thiết bị dùng để đổ bê tông cột, sàn cho các nhà cao tầng, đáp ứng nhanh về tiến độ thi công.

Cần đổ bê tông CPB jarlway

Cần phân phối bê tông CPB ZoomWofl

Cần phân phối bê tông CPB

Cần phân phối Bê tông CPB

CÂN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG TRUEMAX

Concrete placing boom - Cần đổ bê tông

Concrete placing boom - Cần đổ bê tông

Concrete placing boom 
CẦN BƠM BÊ TÔNG ZOOMWOLF
CẦN BƠM BÊ TÔNG TRUEMAX
CẦN BƠM BÊ TÔNG ZOOMLION
CẦN BƠM BÊ TÔNG TRUEMAX

Concrete placing boom CẦN BƠM BÊ TÔNG ZOOMLION 

1 nhận xét:

0907 84 38 38