Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

Ý nghĩa đánh số mâm quay toa

 Ý nghĩa đánh số mâm quay toa - slewing bearing

ý nghĩa đánh số mâm quay toa


dụ: 011.35.1000.101.04.11

Ý nghĩa của việc đánh số: Loại bi tiếp xúc bốn điểm một hàng, răng ngoài có mô đun nhỏ hơn, đường kính con lăn 35mm, đường kính vòng trng tâm rãnh 1000mm, có tang, lỗ lắp xuyên qua, phớt đơn, răng không tôi, cấp độ chính xác tiêu chuẩn .


thông số mâm quay toa

DAEWOO/DOODAN DH55-5- MÁY XÚC ĐÀO
Trọng lượng(kg):102
Đường kính ngoài(mm): 810
Đường kính trong(mm) : 616,5
Chiều cao(mm) : 76
Số lỗ bu lông vòng ngoài :24
Loại bu lông lắp vòng ngoài : Ø18
Số lỗ bu lông vòng trong: 24
Loại bu lông lắp vòng trong: Ø18
Số răng: 90 .
KOBELCO SK60-5 - MÁY XÚC ĐÀO
Trọng lượng(kg):100
Đường kính ngoài(mm): 810
Đường kính trong(mm) : 586
Chiều cao(mm) : 86
Số lỗ bu lông vòng ngoài :30
Loại bu lông lắp vòng ngoài : Ø18
Số lỗ bu lông vòng trong: 30
Loại bu lông lắp vòng trong: Ø18
Số răng: 75
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Nhập khẩu mâm quay toa

 Nhập khẩu mâm quay toa, cung cấp mâm quay toa, sửa chữa, phục hồi mâm quay toa xe xúc, xe đào, xe cẩu , cẩu cảng PTSC - slewing bearing .

>>  Nhập khẩu và thay thế lắp đặt mâm quay toa xe đào PC1250-8nhập mâm quay toa răng ngoài


hồ sơ nhập khẩu mâm quay toa

bản vẽ mâm quay toa

kích thước , thông số mâm quay toa


Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CẨU THÁP - TOPLESS

 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CẨU THÁP - TOPLESSTHÁO HẠ CẨU THÁP SCM5523- WESTGATE - BÌNH CHÁNH
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2023

CÁC LOẠI CẨU THÁP - TAKITA COMPANY

CÁC LOẠI CẨU THÁP - TAKITA COMPANY
1. Cẩu tháp đầu bằng , không cáp cương : Topless tower crane 
2. Cẩu tháp có chóp , có cáp cương : Topkit tower crane 
3. Cẩu tháp gật gù  : Luffing Tower crane 
0907 84 38 38