Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

MUA BÁN CHO THUÊ VẬN THĂNG NÂNG HÀNG 500KG& 1000KG

Chuyên mua bán, cho thuê, lắp dựng, bảo trì, sửa chữa, cung cấp vật tư cho các loại vận thăng hàng 500kg & 1000 kg

vận thăng hàng 1000 kg

VẬN THĂNG NÂNG HÀNG 


khung vận thăng 500kg

VẬN THĂNG NÂNG HÀNG 500KG

vận thăng tải hàng tp hmcCụm motor tải vận thăng 500kg
VẬN THĂNG NÂNG HÀNG 1000 KG

VẬN THĂNG NÂNG HÀNG

vận thăng hàng 500 kg

BÀN NÂNG VẬN THĂNG TẢI HÀNG 


KHUNG VẬN THĂNG TẢI HÀNG

Liên kết
thông số kỹ thuật vận thăng hàng
Mô hình vận thăng tải hàng 500 kg/ 1000 kg
cụm motor tải vận thăng hàng 1000kg

BÀN NÂNG VẬN THĂNG HÀNG.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38