Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

QUY TRÌNH LẮP CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG

QUY TRÌNH LẮP CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG

Các bộ phận của cần bơm bê tông - CPB
Các bộ phận của cần bơm CPB


Bước 1 :

Lắp hệ gông cần CPB - 3 bộ gông cho 3 sàn liên tiếp.

quy trình lắp cần phân phối bê tông
* Bước 2 :
LẮP ĐOẠN THÂN DƯỚI VÀO HỆ GÔNG VÀ CỐ ĐỊNH GIỮA ĐOẠN THÂN VÀ HỆ GÔNG.
cần phân phối bê tông
BƯỚC 3 :
LẮP ĐOẠN THÂN TRÊN LÊN ĐOẠN THÂN DƯỚI : KẾT NỐI 3 ĐOẠN BẰNG 16 BỘ BULONG M30 CẤP BỀN 10.9.
đoạn thân cần phân phối bê tông
BƯỚC 4:
LẮP TỔ HỢP MÂM XOAY VÀ ĐOẠN GỐC CẦN VÀ ĐOẠN THÂN TRÊN.
Cho thuê cần phân phối bê tông
BƯỚC 5 :
LẮP TỔ HỢP 3 ĐOẠN CẦN NGOÀI VỚI ĐOẠN GỐC CẦN .
lắp tổ hợp cần phân phối bê tông
BƯỚC 6:
LẮP HOÀN CHỈNH CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG - CPB
sửa chữa cần phân phối bê tông
CHẠY THỬ CẦN CPB
nâng cần phân phối bê tông
VẬN HÀNH CẦN CPB
lắp dựng cần phân phối bê tông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38