Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

LẮP CẨU THÁP 290HC-KHO CHỨA DẦU NLG1

LẮP CẨU THÁP 290HC- CÔNG TRÌNH KHO CHỨA DẦU NLG1 MMTPA

Lắp đuôi cẩu tháp 290 HC

Lắp hoàn chỉnh cẩu tháp 290 HC


Nâng cẩu tháp 290 HC

Lắp cần Nâng cẩu tháp 290 HC

Lắp cần cẩu tháp 290 HC

Cần cẩu tháp 290 HC


Lắp khung cẩu tháp 290 HC- 12m

Lắp khung cẩu tháp 290 HC- 12m
Lắp khung cẩu tháp 290 HC- 12m 

Lắp khung chân đế cẩu tháp 290 HC- 12m
                                                 Lắp khung chân đế cẩu tháp 290 HC- 12m 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38