Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

CẨU THÁP NTP TCT5512

CẨU THÁP NTP TCT5512

Tháo hạ cẩu tháp NTP TCT5512
Công trình : Nhà khách công vụ Công An Bình Dương
Nhà thầu chính : Phúc Thuận Phát
Đơn vị cho thuê, lắp đặt, vận hành, bảo trì, đôn nâng tháo hạ hoàn chỉnh : TAKITA🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Hạ khung cẩu tct5512

Hạ bê tông cẩu tct5512

Hạ lồng nâng cẩu tháp ntp tct5512

Tháo chân đế cẩu tháp ntp tct5512
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38