Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Tháo cẩu tháp 290HC

 Tháo cẩu tháp 290HC


Tháo khung lồng nâng, khung chân đế

Tháo đỉnh chử A & mâm xoay

Tháo bê tông & đuôi đối trọng

Tháo cần cẩu tháp 290HC

Tháo hạ cần cẩu tháp 290HC

Hạ cần cẩu tháp 290 HC

Cắt cần cẩu tháp 290 HC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38