Thứ Tư, 29 tháng 6, 2022

LẮP CẨU THÁP ZT6016-10A

 LẮP CẨU THÁP ZT6016-10A

TẢI MAX : 10 TẤN, TẢI MIN : 1,6 TẤN, BÁN KÍNH R= 60 M
CÔNG TRÌNH : AQUA CITY 
NHÀ THẦU CHÍNH : HBC
LẮP CẨU THÁP ZT6016-10A

LẮP CẦN CẨU THÁP ZT6016

LẮP BÊ TÔNG CẨU THÁP ZT6016

LẮP CẦN CẨU THÁP ZT6016

NỐI CẦN CẨU THÁP ZT6016

LẮP ĐOẠN CẦN 2 CẨU THÁP ZT6016

LẮP ĐUÔI ĐỐI TRỌNG CẨU THÁP ZT6016

LẮP KHUNG TIÊU CHUẨN CẨU THÁP ZT6016

LẮP KHUNG CƠ SỞ VÀ KHUNG 7,5M

NHÂN SỰ LẮP ĐẶT CẨU THÁP ZT6016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38