Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

Sự cố cẩu tháp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

 Sự cố cẩu tháp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

1.1* Sự cố : Cẩu tháp bị lật úp khi đang hạ khung.
- Xe con cẩu tháp vào lấy khung cuối cùng gắn trong monoray lồng nâng thì cẩu tháp bị lật úp về phía sau (Phía bê tông đối trọng)                                                                                                              
sự cố cẩu tháp

1.2* Nguyên nhân :
Trong lúc thả đối trọng cần bằng và di chuyển xe con vào lấy khung trên monoray thì chưa đóng ắc khoá bàn (ắc liên kết giữa mâm xoay và khung trên cùng)
1.3* Biện pháp phòng ngừa :
Không được thả đối trọng cân bằng và di chuyển xe cẩu tháp trong khi chưa đóng ắc khoá bàn cẩu tháp . Không được tháo ắc liên kết lồng nâng với mâm xoay, khi chưa khoá bàn .

2.1 * Sự cố : Lật cả móng cẩu tháp khi lắp cẩu
sự cố lật móng cẩu tháp

2.2* Nguyên Nhân .
Móng cẩu tháp không được tính toán, thiết kế , thẩm tra trước khi tiến hành lắp cẩu , móng đổ trên nền đất tự nhiên , không có cọc liên kết với đài móng .

2.3* Biện pháp phòng ngừa :
Trước khi tiến hành lắp đặt cẩu tháp phải kiểm tra hồ sơ móng cẩu tháp phải được tính toán dựa vào địa chất tại khu vực lắp cẩu và phải được thẩm tra móng 
Lỗi vận hành xe cẩu

Lỗi do vận hành xe cẩu - chân cẩu bị lún mất cần bằng trong quá trình cẩu tải 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38