Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

Nhập khẩu mâm quay toa

 Nhập khẩu mâm quay toa, cung cấp mâm quay toa, sửa chữa, phục hồi mâm quay toa xe xúc, xe đào, xe cẩu , cẩu cảng PTSC - slewing bearing .

>>  Nhập khẩu và thay thế lắp đặt mâm quay toa xe đào PC1250-8nhập mâm quay toa răng ngoài


hồ sơ nhập khẩu mâm quay toa

bản vẽ mâm quay toa

kích thước , thông số mâm quay toa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38