Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Cẩu tháp


Các loại cẩu tháp .


cẩu tháp Cmax
Cẩu tháp Cmax 5013

Cẩu tháp Potain MC205
Cẩu tháp Potain Mc205 B

Cẩu tháp Qtz63
Cẩu tháp Qtz63

Cẩu tháp Potain MC175
Cẩu tháp Potain Mc175

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38