Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Puly dẫn cáp

 Puly dẫn cáp cần trục tháp .

Pully dẫn cáp (ròng rọc cáp) dùng để chuyển hướng hoặc điều chỉnh lực căng của sợi dây cáp và thường được sử dụng trong các công việc kéo, nâng nhấc, di chuyển vật theo phương thắng đứng hoặc phương nghiêng, giúp di chuyển vật nặng dễ dàng và nhanh hơn, giảm lực lượng lao động thủ công, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả công việc . 

Puly dẫn cáp đường kính 330mm. 300mm

puly dẫn cáp xe con cẩu tháp
Kích thước các loại puly dẫn cáp xe cẩu, cần trục tháp .

- Puly kích thước 415 x 110 x 50 mm.
- Pulley kích thước 500 x100 lổ cốt 55mm, lắp bạc đạn 6211 (Gia Lai)

Kích thước puly dẫn cáp

Puly cáp cần trục tháp . sử dụng cáp Phi 14mm - tải 12 tấn .
Puly cáp cần trục tháp
Puly moment cẩu tháp 
Puly moment cẩu tháp

                                                             : 330 x 80 mm .
                                                             : 300 x  90 mm
                                                             : 330 x 90 mm
                                                             : 330 x 100 mm
Puly dẫn cáp vật liệu gangVideo các loại puly cung cấp .pully nhựa tổng hợp và puly vâtk liệu gang xám .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38