Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Puly dẫn cáp

 Puly dẫn cáp cần trục tháp .

puly dẫn cáp xe con cẩu tháp
Kích thước các loại puly dẫn cáp xe cẩu, cần trục tháp .

- Puly kích thước 415 x 110 x 50 mm.

Kích thước puly dẫn cáp

Puly cáp cần trục tháp . sử dụng cáp Phi 14mm- tải 12 tấn .
Puly cáp cần trục tháp
Puly moment cẩu tháp 
Puly moment cẩu tháp
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38