Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Puly dẫn cáp

 Puly dẫn cáp cần trục tháp .

Puly dẫn cáp đường kính 330mm. 300mm

puly dẫn cáp xe con cẩu tháp
Kích thước các loại puly dẫn cáp xe cẩu, cần trục tháp .

- Puly kích thước 415 x 110 x 50 mm.

Kích thước puly dẫn cáp

Puly cáp cần trục tháp . sử dụng cáp Phi 14mm - tải 12 tấn .
Puly cáp cần trục tháp
Puly moment cẩu tháp 
Puly moment cẩu tháp

                                                             : 330 x 80 mm .
                                                             : 300 x  90
                                                             : 330 x 90 mm
                                                             : 330 x 100 mm
Puly dẫn cáp vật liệu gangClip các loại puly cung cấp .pully nhựa tổng hợp và puly vâtk liệu gang xám .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38