Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG GJJ, ALIMAK & KUMKANG

Bánh nhông lắp trên trục ra của hộp số vận thăng ăn khớp với thanh răng .
Khi động cơ quay truyền qua hộp số làm bánh răng quay, bánh răng ăn khớp với thanh răng cố định làm cho lồng vận thăng chạy lên / xuống .
BÁNH RĂNG VẬN THĂNGbánh răng tải vận thăng

Bánh nhông vận thăng alimak

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG ALIMAK


bánh nhông vận thăng
BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG ALIMAK

Bánh nhông vận thăng GJJ
BÁNH RĂNG VẬN THĂNG GJJ

thanh răng, bánh răng vận thăng


Bánh nhông vận thăng anka
BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG KUMKANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38