Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Tháo hạ hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway JT170k10

Tháo hạ hoàn chỉnh cẩu tháp Jarlway JT170k10

Công trình : The Sun Avenue- Block S7
Nhà thầu chính : Novaland
Đơn vị thi công : http://tankientao.com
Cẩu tháp Jarlway JT170K10
Tháo hạ cần cẩu tháp

Cẩu tháp Jarlway JT170K10
Tháo gông cẩu tháp

Cẩu tháp Jarlway JT170K10
Tháo đỉnh chữ A

Cẩu tháp Jarlway JT170K10
Tháo hạ cần cẩu tháp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38