Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Cho thuê và lắp vận thăng đầu cẩu TAKITA

Cho thuê và lắp vận thăng đầu cẩu TAKITA 

Công trình : Đại hoc Thủy Lợi - Cơ sở II
Địa chỉ : Số 02 - Trường sa, Bình Thạnh, Tp.HCM
Nhà thầu chính : Công ty Châu Việt
Đơn vị thi công : Công ty Tân Kiến Tạo
Cho thuê và lắp vận thăng đầu cẩu TAKITA

Cho thuê và lắp vận thăng đầu cẩu TAKITA

Vận thăng đầu cẩu TaKiTa

vận thăng đầu cẩu takita

vận thăng đầu cẩu takita

vận thăng đầu cẩu takita

vận thăng đầu cẩu takita

Cho thuê và lắp vận thăng đầu cẩu TAKITA

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38