Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

THÁO CẨU THÁP TCT6012- BCONS MIỀN ĐÔNG

 THÁO CẨU THÁP TCT6012- BCONS MIỀN ĐÔNG

Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN BCONS 
Đơn vị thi công : TAKITA 
Thông số cẩu tháp :
Tải max : 8 tấn 
Tải min : 1,2 tấn 
Bán kính cần : 60 m 
Chiều cao tự đứng : 40 m 
Kích thước thân : 1,8 x 1,8 x 5m .
                                                        Vận chuyển khung cẩu tháp .
                                                                           Rã khung cẩu tháp 
                               Tháo hoàn chỉnh cẩu tháp Tct6012
                                                        Tháo hạ hoàn chỉnh đuôi cẩu tháp 

                                                                 Hạ cần cẩu tháp TCT6012

Rã khung cẩu tháp

Rã khung cẩu tháp tct6012

Hạ khung cẩu tháp Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38