Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

Kích thước móng vận thăng lồng

 Kích thước móng vận thăng lồng .

1. Kích thước móng vận thăng lồng đơn  3360 x 2920 mm

kích thước móng vận thăng lồng đơn
2. Kích thước móng vận thăng lồng đôi 4960 x 3760 mm

kích thước móng vận thăng lồng đôi
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38