Thứ Năm, 2 tháng 6, 2022

Phụ tùng cẩu tháp Potain Mc85

 Phụ tùng cẩu tháp Potain Mc85

Cẩu tháp potain mc85


1. Puly dẫn cáp xe con D300 x d35 đóng bạc đạn 6207 
2. Puly nhựa đở cáp D100 x d20 dày 35mm không bạc đạn 
3. Con lăn dẫn hướng xe con (nhựa) D120xd35 bạc đạn 6207 
4. Contactor Schneider 25 Coil 48V AC 
5. Contactor Schneider 30 Coil 48V AC 
6. Contactor Schneider 50 Coil 48V AC 
Phụ tùng cẩu tháp


7. Contactor LC1D40A Coil 48V AC .
8. Con tắc hành trình D4V-8112Z
9. Dây thu sét cáp đồng VC50 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38