Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Mâm xoay cẩu tháp

 Nhập khẩu cung cấp Mâm xoay cẩu tháp .

Loại cẩu tháp NTP QTZ7030 : QNA 1830.50z

013 . 50. 1830.101.14.11F2

Đường kính : 2002 mm

m= 12 ; z =135 

Mâm xoay cẩu tháp NTP QTZ7030

Loại cẩu tháp NTP  TCT6012 : QNA 1250.40z2 (13.1619)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38