Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Bulong tổ hợp khung L68B2

 Bulong tổ hợp khung L68B2

M27 x 118 mm (Ren M27x50 ;  thân Ø30 x 40; đầu tán dày 18 mm) - Cấp bền 10.9

Bulong tổ hợp khung L68B1
Nhập khẩu cung cấp bulong khung cẩu tháp L68B

Bulong tổ hợp khung L68B1

* Bulong tổ hợp khung cẩu tháp L46A1 : M 27 x 90 mm cấp bền 10. 9


Bulong tổ hợp khung L46A1

* Bulong tổ hợp khung cẩu tháp NTP TCT6012 & TCT5512 - M22 x 65 cấp bền 10.9

- M22 x 62 mm cấp bền 10.9 
- M24 x 70 mm cấp bền 10.9 

Bulong tổ hợp khung NTP TCT6012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38