Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Tháo hạ cần phân phối bê tông CPB

Tháo hạ cần phân phối bê tông CPB

Cần phân phối bê tông CPB Jaine 

Công trình : Estella Phrase 2 
Nhà Thầu Chính : Cofico
Đơn vị thi công : Tân Kiến Tạo
Chú thích cần phân phối bê tông

Cần phân phối bê tông

Cần bơm Jaine

Đoạn thân cần bơm Jaine

Vận chuyển cần bơm bê tông

Tháo đoạn cần bơm bê tông Jaine

Đoạn cần bơm CPB Jaine

Chuyển cần bơm bê tông Jaine

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38