Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

BẢN VẼ GỐI NEO GIẰNG, THANH GIẰNG CẨU THÁP, GÔNG CẦN CPB

BẢN VẼ GỐI NEO, THANH GIẰNG CẨU THÁP, GÔNG CẦN CPB

ZALO : TAKITA
bản vẽ gối gông cẩu tháp
Gối gông cẩu tháp
GỐI GÔNG CẨU THÁP

bản vẽ gối gông và thanh giằng cẩu tháp
Gối gông và thanh giằng cẩu tháp

bản vẽ gối gông và thanh giằng cẩu tháp
Gối gông và bộ thanh giằng cẩu tháp
bản vẽ hệ chân đế chử thập cần CPB
Chân đế chử thập cần phân phối bê tông 

Bản vẽ chân đế cần CPB
Chân đế cần phân phối bê tông 

Bản vẽ hệ gông cho cần CPB
Hệ đỡ gông cần phân phối bê tông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38