Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG GJJ,ANLIMAK, ZENO, ANKA

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG GJJ,ANLIMAK, ZENO, ANKA.- GIAO HÀNG TOÀN QUỐC 

HOTLINE : 0907 84 38 38

* BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK, THEN HOA TRONG 

SỐ RĂNG : Z=23 RĂNG MODULE : M = 5
Bánh nhông vận thăng Alimak
Bánh nhông vận thăng Alimak

* BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG GJJ,ANKA, NTP.. THEN HOA TRONG 

SỐ RĂNG : Z= 15 RĂNG MODULE : M = 8

Bánh nhông vận thăng GJJ
Bánh nhông vận thăng GJJ, AnKa

* BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ZENO, 2 RÃNH THEN 

SỐ RĂNG : Z= 15 RĂNG MODUL : M = 8 .

Bánh nhông vận thăng Zeno
Bánh nhông vận thăng Zeno, Alimak
  • Số răng Z: 15
  • Module : 8
  • Góc nghiêng răng : 20º
  • Xử lý nhiệt : thấm carbon
  • Vật liệu : SNCM220
  • Độ cứng : 50 ~~55 HRC
Bánh nhông vận thăng lồng anka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0907 84 38 38